اخبار و مقالات اکشن

خوابم می آید....چگونه بیدار بمانم؟

خوابم می آید....چگونه بیدار بمانم؟

گاهی شرایط بسیار برایتان سخت می شود و برای بیدار ماندن خیلی باید تقلا کنید. راه حل های زیادی وجود دارد که در این هنگام شاید بتواند کمکتان کند:

چه زمانی دوست داری بیدار بمانی؟

چه زمانی دوست داری بیدار بمانی؟

کاربرد آدامس های بیداری

آیا تاکنون برای شما نیز پیش آمده است که در خواب آلودگی و خستگی زیادی به سر ببرید؟ حتماً شما هم در یکی از شرایط زیر قرار گرفته اید

علایم یک راننده خواب آلود

علائم یک راننده خواب آلود

گاهی بعضی از ما حتی متوجه این موضوع نیستیم که خواب آلود و خسته هستیم و حواسمان نیست که با این حالت نباید رانندگی کنیم. شاید بهتر باشد علائم یک راننده خواب آلود را بدانیم تا اگر خودمان یا دیگری هوشیاری کافی برای رانندگی را ندارد توقف کنیم و بعد از 20 دقیقه چرت زدن به مسیرمان ادامه دهیم. در این مواقع می توانید به راحتی به راننده خواب آلود یک آدامس بیداری اکشن تعارف کنید. این بهترین کمکی است که می توانید به حفظ سلامتی خود و اطرفیانتان کنید.

  • 1
  • 2
  • اطلاعات بیشتر